• fotografije »
  • Niš, Trg oslobođenja, 13. januar 2003.